Výcvik

V našem klubu se věnujeme základnímu a sportovnímu výcviku psů všech plemen a velikostí. Naučíte se, jak správně používat povely a jak pejska správně povelům naučit. Během výcviku si psi mohou osvojit cviky přivolání, chůzi u nohy, sedni, lehni, vstaň, zůstaň, aportování a mnoha dalších ...... .
Pokud se chcete svému pejskovi věnovat více, můžete pod vedením našich instruktorů vyzkoušet výcvik stop a obran.
 

Výcvikové dny:

neděle od 8:00 hodin

Harmonogram výcvikového dne:

Výcvik poslušnosti: od 8:30 skupinový výcvik začátečníků a pokročilých pod vedením vývikářů

Výcvik stop: po dohodě s výcvikářem

Výcvik obrany: od 10:00 hodin
 

Kdy na cvičák?

S výcvikem psa se začíná v 6 měsících, ale s výchovou již v útlém věku psa.

Co s sebou na první hodinu?

• očkovací průkaz psa
• pevný řetízkový obojek a pevné vodítko
• oblíbenou hračku psa
• pamlsky

Klubový řád

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti dle stanov ČKS.
Členové naší ZKO jsou povinni dodržovat a dbát těchto zásad:

1) dbají pokynů výboru ZKO a vedoucího výcviku
2) mají včas zaplacené členské příspěvky (a to do 31.12. každého kalendářního roku na rok nadcházející)
3) dodržují cvičební dobu (především její začátek)
4) vstupují na cvičiště pouze se zdravým a řádně očkovaným psem (vzteklina,paraviroza,psinka ……..)
5) při výcviku i na veřejnosti se psovod ke psu chová ohleduplně, netýrá ho ani ho neúměrně netrestá
6) cvičiště a jeho zařízení udržuje v čistotě a pořádku
7) venčí psy mimo cvičiště (v lese) a v případě znečištění výkaly odstraní
8) za každé okolnosti mají své psy pod kontrolou a nenechají je pobíhat bez dohledu
9) zodpovídají za škody způsobené svým psem
10) nenarušují průběh výcviku a řídí se pokyny výcvikáře
11) nosí sebou výcvikové pomůcky (pevný hladký kovový obojek, pevné vodítko, košík na psa, aport, hračku, pamlsky,…..)
12) pomáhají dle svých možností chodu ZKO a při akcích pořádaných ZKO
13) nevodí psy do klubovny
14) plní brigádnické hodiny (10 brigád. hodin za rok) - 5 hodin musí být odpracováno přímo na place v době domluvených brigád i mimo ně (toto je ale třeba nahlásit hospodářce), zbylých 5 hodin může být odpracováno i jinak, např. organizací závodů apod.
15) nevyužívá cvičiště a jeho zařízení pouze ve svůj prospěch a na úkor ostatních členů ZKO


Členské příspěvky:

roční členský příspěvek........600.-Kč + 10 brigád. hodin
každý další člen rodiny.........300.-Kč + 10 brigád. hodin
hostující člen .......................600.-Kč + 10 brigád. hodin
základní kurz.......................200.-Kč / 5 lekcí

za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu je člen ZKO povinen zaplatit 50.-Kč